שלוש ארבע לעבודה || Ready set work

This is a song by Arik Einstein, composed by Shem-Tov Levi. Like many songs written by Einstein it has simple lyrics about existential topics.
It’s a good listening exercise for the Aleph levels as it is slow and uses limited vocabulary.

Important vocabulary in this song:

 • must/owe
  rest
  sweat
  to forget
 • חייב
  מנוחה
  זיעה
  לשכוח

Listen to the song and fill in the missing words in the sheet below:

Download Now!

Ready, set, work

Arik Einstein

I think that in these bad times we have to stop the crackle, roll up our sleeves, get up in the morning and work, avada

The morning came (x2) so say thanks
Ready, set and work
You owe it to yourself, you owe the family
You must pour a lot of sweat
Ready, set, work

The evening came (x2) so say thanks
Ready, set, rest
You owe it to yourself, you owe the family
You must forget who you are
Then ready, set, rest

Hey hey, yes the morning came, to work, yeah then ready, set (x2)

You owe it to yourself, you owe the family
You must pour a lot of sweat
So ready, set, work

Love, the love will save you
Ready, set, love her
You owe it to yourself, you owe the family
You must forget who you are
So ready, set, love

שלוש ארבע לעבודה

אריק איינשטיין

אני חושב שבימים טרופים אלה אנחנו חייבים להפסיק את הברדק להפשיל שרוולים לקום בבוקר ולעבודה עבדה

הבוקר בא, הבוקר בא, אז תגיד תודה
שלוש ארבע, שלוש ארבע ולעבודה
אתה חייב את זה לעצמך, אתה חייב למשפחה
אתה חייב לשפוך הרבה זיעה
אז שלוש ארבע ולעבודה

הערב בא, הערב בא, אז תגיד תודה
שלוש ארבע, שלוש ארבע ולמנוחה
אתה חייב את זה לעצמך, אתה חייב למשפחה
אתה חייב לשכוח מי אתה
ואז שלוש ארבע ולמנוחה

היי היי, כן הבוקר בא, לעבודה, כן אז שלוש ארבע
היי היי, כן הבוקר בא, לעבודה, כן אז שלוש ארבע

אתה חייב את זה לעצמך, אתה חייב למשפחה
אתה חייב לשפוך הרבה זיעה
אז שלוש ארבע ולעבודה

האהבה, האהבה היא תציל אותך
שלוש ארבע, שלוש ארבע אז תאהב אותה
אתה חייב את זה לעצמך, אתה חייב למשפחה
אתה חייב לשכוח מי אתה
אז שלוש ארבע ולאהבה