בדיעבד || In Retrospect

A song by Ariel Zilber and Dani Sanderson. A song about being smart in retrospect, about the Israeli knowingallism in retrospect.
It’s a good listening exercise for the higher levels – Gimmel and above.

Important vocabulary in this song:

 • In retrospect
  If (unreal condition)
  I acted – to act
  Genius
 • בדיעבד
  לו
  פעלתי – לפעול
  גאון

Listen to the song and fill in the missing words in the sheet below:

Download Now!

In Retrospect

Ariel Zilber | Dani Sanderson

The card in front of my eyes she raised
The plane at five leaves
Or you come with me this time
Or we’ll never see each other

So I asked her for a moment
Trying to delay a little
Ignoring the thunderbolt
Which is getting closer

Et Voila!
Like a storm
From the door she came out
If I had the sense
I had acted right away
I would have been on the jumbo jet
In retrospect

In retrospect, if only I had acted
You would have stayed with me
In retrospect, the whole thing
Would not have happened to me

Put Paris on a year later
The coastal highway late at night
From the radio comes a song
And I ask myself

How she had gone without return
How she left without saying goodbye
The traffic light flaps in the wind
And I’m in a dream

Et Voila!
An accident
The car is gone
Today I had a car
And my wife next to me
If I had been on the jumbo jet
In retrospect

In retrospect – If only I had acted…

They told me to go right
They told me to go to the left
They told me go modest
They told me go big

Et Voila!
So it appears
Fate is not a friend
What’s here carefully certain
Everyone here are geniuses
In retrospect

If I had not been
So dreamy
In retrospect, perhaps, the thing
Would not have happened to me
In retrospect

In retrospect – If only I had acted…

If I hadn’t dreamed
If only I had acted
Alone I stayed
In retrospect

בדיעבד

אריאל זילבר | מילים ולחן: דני סנדרסון

הכרטיס מול עיני הניפה
המטוס בחמש יוצא
או שבאת איתי הפעם
או לעולם לא נתראה

אז ביקשתי ממנה רגע
מנסה קצת להתעכב
מתעלם מכדור הרעם
ההולך ומתקרב

אה וואלה
כמו סופה
מהדלת יצאה
לו היה לי שכל
פועל ממש מיד
הייתי על הג’מבו
בדיעבד

בדיעבד – לו רק פעלתי
נשארת איתי
בדיעבד גם כל הקטע
לא היה פוקד אותי

שימו פריז על שנה אחרי כן
כביש החוף מאוחר בליל
מהרדיו שיר בוקע
ואני ת’עצמי שואל

איך הלכה לי מבלי לשובה
איך נטשה בלי לומר שלום
הרמזור מתנפנף ברוח
ואני בתוך חלום

אה וואלה
תאונה
המכונית נמחקה
היום היה לי אוטו
ואת אשתי ליד
אם הייתי על הג’מבו
בדיעבד

…בדיעבד – לו רק פעלתי

הם אמרו לי תלך ימינה
אמרו לי תלך לשמאל
אמרו לך על צנוע
אמרו לך על גדול

אה וואלה
מסתבר
הגורל לא חבר
מה שכאן בטוח באופן מחודד
כולם פה גאונים
בדיעבד

אם לא הייתי
כה חולמני
בדיעבד אולי הקטע
לא היה פוקד אותי
בדיעבד

…בדיעבד – לו רק פעלתי

כלום לא חלמתי
לו רק פעלתי
לבד נשארתי
בדיעבד