יעקב || Jakob

This is a song by the israeli pop group Laladin, named after the initials of the singers’ names – Limor, Limor and Dina, and after the 1992 Disney film that rhymes with it. The song tells the biblical story of Jacob’s ladder, combined with themes from the party culture that hit the charts in the mid 1990’s around the world.
It’s a good listening exercise for the higher levels – Gimmel and above.

Important vocabulary in this song:

 • fall asleep
  disappear
  migrating sands
  gate
  angel
  ladder
  lodge
  to one’s head
  place, position
  to your descendants
 • נרדמו (להירדם)
  נעלמו (להיעלם)
  חולות נודדים
  שער
  מלאכים (מלאך)
  סולמות (סולם)
  ילן (ללון)
  מראשותיו
  מוצב (להציב)
  לזרעך

Listen to the song and fill in the missing words in the sheet below:

Download Now!

Jacob

Laladin

All the people who fell asleep
Party people in the house
On the rocks in the desert
Party people in the house
They are the people who didn’t come back
Party people in the house
They are the dreams that disappeared
Party people in the house

Jacob falls asleep on the migrating sands to the sky
Between the clouds a gate opens the angels all call him
“Jacob wake up, it’s not too late, you’re not alone in the world”
But Jacob sleeps, sleeps and dreams, about ladders to the sky

Hello Jacob

Jacob left Beersheba and set out for Harran
When he reached a certain place, he stopped for the night because the sun had set
Taking one of the stones there, he put it under his head and lay down to sleep
He had a dream in which he saw a stairway resting on the earth, with its top reaching to heaven, and the angels of God were ascending and descending on it
There above it stood the Lord, and he said: “I am the Lord, the God of your father Abraham and the God of Isaac. I will give you and your descendants the land on which you are lying.

Ok party people in the house

Jacob falls asleep on the migrating sand

יעקב

ללדין

כל האנשים שנרדמו
אנשי המסיבה בבית
על האבנים שבמדבר
אנשי המסיבה בבית
הם האנשים שלא חזרו
אנשי המסיבה בבית
הם החלומות שנעלמו
אנשי המסיבה בבית

יעקב נרדם על החולות הנודדים אל השמיים

בין עננים שער נפתח המלאכים כולם קוראים לו

“יעקב תקום, זה לא מאוחר, אתה לא לבד בעולם”

אבל יעקב ישן, ישן וחולם, על סולמות אל השמיים

הלו יעקב

 

ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה
ויפגע במקום וילן שם כי-בא השמש

ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו
וישכב במקום ההוא, במקום ההוא
ויחלום, והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה

והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו

והנה יהוה ניצב עליו ויאמר
אני יהוה אלוהי אברהם אביך ואלוהי יצחק

הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך

OK party people in the house

יעקב נרדם על החולות